UMF
Vineri, 20 Decembrie 2019 16:18

Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele de la CAMINELE si CLADIRILE UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca pentru anul 2020

Denumire:           Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele de la           CAMINELE si CLADIRILE UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca pentru anul 2020

Cod CPV:         50750000-7

Data postare:     20.12.2019

Valoarea estimata totala : 97.462 lei exclusiv TVA, asfel:

a) cladiri total :75.899 lei exclusiv TVA

- revizie generala = 17.563 lei exclusiv TVA

-intretinere, reparatie accidentala a ascensoarelor=58.336,00 lei exclusiv TVA

b)camine total:15.580 lei exclusiv TVA

-revizie generala=4.790 lei exclus TVA

-intretinere, reparatie accidentala a            ascensoarelor =10.790 lei exclusiv TVA

c)Hotel City total:5.983 lei exclus TVA

- revizie generala=1597 lei exclus TVA

-intretinere, reparatie accidentala a            ascensoarelor =4386 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Data limita de depunere:30.12.2019

           

Termen de executie : 01.01.2020-31.12.2020

Ofertele se vor trimite pe email –ul . Dimensiunea unui email nu va depasi capacitatea serverului UMF de 5MB.

Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune in original pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe.

Se anexează la prezenta : ANEXA 1, ANEXA2.                 

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail . –Biroul Achizitii Lucrari .

Ofertanti:KONE ASCENSORUL S.A.

Castigator:KONE ASCENSORUL S.A.

Pret ofertat: 70510,00 RON

Accesat de 1624 de ori