UMF
Luni, 06 Ianuarie 2020 15:47

Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri chimice periculoase pe anul 2020

Denumire:     Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri chimice periculoase pe anul 2020

Cod CPV:         90520000-8

Data postare:     06.01.2020

Pret estimat: 73529,00 lei exclusiv TVA, cantitatea maxima de 3500 kg / an

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

Data limita de depunere: 09.01.2020 ora 15,00       

Durata contractului: de la data semnarii si pana la data de 31.12.2020

Executia contractului : la solicitarea catedrelor

                                    Frecventa de lucru : de 3 ori pe saptamana si de cate ori este necesar

Ofertele(cuprind : oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in copie conform cu originalul), se vor trimite la adresa de email .

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul unitar / kg ofertat fara TVA si valoarea totala a ofertei fara TVA pentru cantitatea maxima de 3500 kg/an.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigator va posta pretul unitar/ kg ofertat in SEAP , cu precizarea pentru maxim 3500 kg

Se anexează la prezenta : - Caietul de sarcini

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari si Servicii .

Ofertanti: SC Demeco S.R.L. si S.C.  Setcar S.A.

Castigator: S.C. Setcar S.A.

Pret ofertat: 36960.00 lei

Accesat de 1683 de ori