Imprimă această pagină
Luni, 06 Ianuarie 2020 15:47

Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri chimice periculoase pe anul 2020

  Denumire:     Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri chimice periculoase pe anul 2020

  Cod CPV:         90520000-8

  Data postare:     06.01.2020

  Pret estimat: 73529,00 lei exclusiv TVA, cantitatea maxima de 3500 kg / an

  Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

  Data limita de depunere: 09.01.2020 ora 15,00       

  Durata contractului: de la data semnarii si pana la data de 31.12.2020

  Executia contractului : la solicitarea catedrelor

                                      Frecventa de lucru : de 3 ori pe saptamana si de cate ori este necesar

  Ofertele(cuprind : oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in copie conform cu originalul), se vor trimite la adresa de email .

  Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul unitar / kg ofertat fara TVA si valoarea totala a ofertei fara TVA pentru cantitatea maxima de 3500 kg/an.

  Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

  Ofertantul castigator va posta pretul unitar/ kg ofertat in SEAP , cu precizarea pentru maxim 3500 kg

  Se anexează la prezenta : - Caietul de sarcini

  Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari si Servicii .

  Ofertanti: SC Demeco S.R.L. si S.C.  Setcar S.A.

  Castigator: S.C. Setcar S.A.

  Pret ofertat: 36960.00 lei

  Accesat de 1299 de ori