UMF
Miercuri, 08 Ianuarie 2020 16:41

Servicii de livrare apa de masa necarbonatata in sistemul watercooler la cladiri , camine si hotel ale UMF Cluj Napoca

Denumire: Servicii de livrare apa de masa necarbonatata in sistemul watercooler la cladiri , camine si hotel ale UMF Cluj Napoca

Data postare: 08.01.2020

Cod CPV:   51514110-2

Preţ estimat total : 71789 lei exclusiv TVA astfel :

-           Valoare estimata / an la bidoane consumate : 56260 lei fara TVA

-           Valoare estimata / an la seturi consumate : 15529 lei fara TVA

Cantitati totale estimate a fi consumate / an :

-           Nr. de bidoane cu apa de 19 l:    5150 buc

-           Nr. de seturi de pahare de 100 buc: 2310 seturi

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Termen de prestare: -Anual

Data limită de depunere: 13.01.2020 ora 14,00

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul total ofertat fara TVA, precum si diferentiat prețul unitar pe bidon, respectiv preț unitar pe set pahare  .

Ofertele se vor depune pe mailul    -nu va depasi 5Mb/mesaj

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 803, 0374 834 802 ori e-mail tenghis@umfcluj.ro

Ofertanți:  S.c. La Fântâna S.R.L.

Câștigător:   S.c. La Fântâna S.R.L.

Preț ofertat :   64330,00 lei exclusiv TVA

Accesat de 1705 de ori