UMF
Marți, 03 Martie 2020 11:44

Servicii de verificare, reparare și încărcare a echipamentelor de stingere a incendiilor , respectiv hidranți și stingătoare la clădirile Universității de Medicină și Farmacie,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Denumire: Servicii de verificare, reparare și încărcare a echipamentelor de stingere a incendiilor , respectiv hidranți și stingătoare la clădirile Universității de Medicină și Farmacie,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

 

CPV:    50413200-5

Data postare:    03. 03.2020

Pret estimat:   13 280 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut

Data limita de depunere: 11.03.2020 , ora 14.00

Termen de executie : De la data semnării contractului de către ambele părți până la data de 31.12.2020

Ofertele se vor trimite pe adresa de mail   , mailul să nu depășească 5 MB

Ofertele trebuie să cuprindă: oferta tehnică, oferta financiară ,

  • Certificat de atestare de la Ministerul Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de urgenţă - Centrul Naţional pentru Securitate la incendiu şi Protecţie civilă.
  • Autorizatie ISCIR pentru efectuarea activitatii de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casarea recipientilor-butelii stingatoare de incendiu.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul câștigător va depune oferta pe site-ul e-licitatie.ro – secțiunea cumpărări directe

Se anexează la prezenta :   Caietul de sarcini , Anexa 1- Formularul de ofertă

Pentru clarificări și/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numărul de telefon 0374/834802, 0374/834803 int.2803 sau pe adresa de mail   persoana de legatură Elena Canta –Biroul Achizitii Lucrări și Servicii.

 CLARIFICARE:dintr-o eroare adresa de mail pentru depunerea ofertelor a fost trecuta gresit, motiv pentru care termenul pentru depunere a ofertelor se prelungeste pana la data de 11.03.2020 ora 14,00

Ofertanti: SC Fire&Rescue SRL, SC Fast Fire Protection SRL, SC River Trade & Service  SRL 

Castigator: SC Fire & Rescue SRL 

Pret ofertat:6900 lei fara TVA

Accesat de 2005 de ori