UMF
Joi, 05 Martie 2020 11:32

Verificarea prizelor de pamant cladiri, camine si City Hotel

Denumire: Verificarea prizelor de pamant cladiri, camine si City Hotel

Cod CPV: 50711000-2 Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii

Data postare: 05.03.2020

Valoare estimata: 41.263 exclusiv TVA

Termen de executie : de la data semnarii contractului de ambele parti si pana la 31.12.2020

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scăzut

Data limită de depunere: 11.03.2020 ora 13:00

Ofertele se vor trimite pe adresa de email - nu se va depasi 5Mb/mesaj. Oferta trebuie sa cuprinda: oferta financiara, oferta tehnica, autorizatie ANRE - Electrician autorizat gradele II-B, III-B sau IV-B conform Ordinului ANRE nr. 45/2016, art. 1, alin. 1.

Pretul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul declarat castigator va depune oferta de pret pe platforma electronica SICAP pe site-ul e-licitatie.ro la sectiunea cumparari directe.

Pentru clarificari si/sau detalii tehnice ne puteti contacta la tel.  0374-834803 (Birou achizitii lucrari).

Ofertanți: PFA Butur Petrica, SC First Business Protect SRL, SC Electric Timeing 3A, SC TMG Conprest SRL, SC RO-ING Group SRL, SC SMP Energi Proiect SRL, SC MDP Electric SRL, SC Fire&Rescue Services SRL

Câștigător: PFA Butur Petrica

Preț ofertat : 10.692 lei fara TVA

 

Accesat de 1822 de ori