UMF
Vineri, 06 Martie 2020 11:20

Servicii de verificare periodica a punctelor de ardere gaz metan

Denumire: Servicii de verificare periodica a punctelor de ardere

 

CPV:    50531200-8 Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz

Data postare:    06.03.2020

Pret estimat:   41.042,10 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut

Data limita de depunere: 12.03.2020 , ora 14.00

Termen de executie : De la data semnării contractului de către ambele părți si până la data de 31.12.2020

Ofertele se vor trimite pe adresa de mail  , mailul să nu depășească 5 MB

Ofertele trebuie să cuprindă: oferta tehnică, oferta financiară ,

  • Autorizație ANRE.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul potențial câștigător va depune oferta de preț pe platforma electronică SICAP – secțiunea cumpărări directe

Se anexează la prezenta :   Caietul de sarcini , Anexa 1- Formularul de ofertă

Pentru clarificări și/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numărul de telefon 0374/834802, 0374/834803, interior 2803 sau pe adresa de mail , persoana de legatură Elena Canta –Biroul Achizitii Lucrări și Servicii.

Ofertanti:SC Abcony Serv SRL-D

Castigator:SC Abcony Serv SRL-D

Pret ofertat:39.072 lei fara TVA 

Accesat de 1837 de ori