UMF
Vineri, 18 Decembrie 2020 10:24

Servicii de monitorizare dozimetrica individuala a personalului expus profesional la radiatii ionizante pentru anul 2021 pentru 150 de persoane pe o durata de 7 luni si la 3 persoane pentru o perioada 12 luni , conform caietului de sarcini

Denumire: Servicii de monitorizare dozimetrica individuala a personalului expus profesional la radiatii ionizante pentru anul 2021 pentru 150 de persoane pe o durata de 7 luni si la 3 persoane pentru o perioada 12 luni , conform caietului de sarcini .

Data postare: 18.12.2020

Cod CPV: 90721600-3

Preţ estimat: 22.385,55 lei exclusiv TVA

Termen de executie :

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data limită de depunere:   21.012.2020 ora 15,00

Ofertele se vor depune in plic inchis la registratura UMF Str. V. Babeş nr 8 sau pe mailul    -nu va depasi 5Mb

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 803, 0374 834 802 ori e-mail gabriela.secheli@umfcluj.ro

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat :

Accesat de 1347 de ori