UMF
Marți, 29 Decembrie 2020 11:55

Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele de la CAMINELE si CLADIRILE UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca pentru anul 2020

Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele de la    CAMINELE si CLADIRILE UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca pentru anul 2021

Cod CPV:         50750000-7

Data postare:     29.12.2020

Valoarea estimata totala : 103848.74 lei exclusiv TVA, asfel:

a) cladiri total : 83882.35 lei exclusiv TVA

- revizie generala =58336.13 lei exclusiv TVA

-intretinere, reparatie accidentala a ascensoarelor = 25546.22 lei exclusiv TVA

b)camine total: 13983.18 lei exclusiv TVA

-revizie generala= 3193.28lei exclusiv TVA

-intretinere, reparatie accidentala a    ascensoarelor =10789.90lei exclusiv TVA

c)Hotel City total: 5.983 lei exclus TVA

- revizie generala=1596.64 lei exclus TVA

-intretinere, reparatie accidentala a   ascensoarelor =4386.55 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Data limita de depunere: 31.12.2020 ora 12

           

Termen de executie : 01.01.2021-31.12.2021

Ofertele se vor trimite pe email –ul . Dimensiunea unui email nu va depasi capacitatea serverului UMF de 5MB.

Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune in original pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe.

Se anexează la prezenta : ANEXA 1-formular de ofertă                 

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail

Ofertanti:SC Kone Ascensorul SA

Castigator: SC Kone Ascensorul SA

Pret ofertat: 70510 fara TVA

Accesat de 1194 de ori