UMF
Marți, 29 Decembrie 2020 12:46

Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate pentru anul 2021

Denumire: Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate pentru anul 2021

Cod CPV : 42961000-0 Sisteme de comanda si control

Data postare: 29.12.2020

Preţ estimat: 126 332.77 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 31.12.2020 ora 13.00

Termen de prestare: 12 luni de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse la Registratura UMF, str. V Babes nr. 8, pănă la data limită de depunere a ofertelor.  Dupa analiza ofertelor financiare, la solicitarea autoritatii contractante , ofertantul declarat castigator va încărca oferta de pret pe platforma electronica SICAP, iar la sediul autoritatii contractante, in original, formularul de oferta si in copie conform cu originalul documentele care atestă autorizarile solicitate in caietul de sarcini.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 802 ori e-mail

Ofertanți: Termoficare Napoca SA

Câștigător: Termoficare Napoca SA

Preț ofertat: 126300 lei exclusiv TVA

Accesat de 1149 de ori