UMF
Luni, 01 Februarie 2021 10:35

Servicii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor chimice periculoase tip mixturi de laborator si a deseurilor chimice expirate / necunoscute, existente la disciplinele din cadrul Facultatii de Farmacie, Medicina si Stomatologie, in decu

Denumire: Servicii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor chimice periculoase tip mixturi de laborator si a deseurilor chimice expirate / necunoscute, existente la disciplinele din cadrul Facultatii de Farmacie, Medicina si Stomatologie, in decursul anului 2021

Cod CPV: 90524200-8 -Servicii de eliminare a deseurilor  spitalicesti 

Data postare: 01.02.2021

Preț estimat: 46008 lei exclusiv TVA,cantitatea maxima de 3650 kg/an

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertei :03.02.2021 ora 12,00

Durata contractului: de la data semnării și până la data de 31.12.2021

Execuția contractului: o dată pe lună, sau ori de cate ori este necesar la solicitarea telefonică a personalului de la catedră.

Frecvența de lucru: o dată pe lună, sau ori de cate ori este necesar la solicitarea telefonică a personalului de la catedră.

Ofertele  trebuie să cuprindă ; Propunerea tehnică și Propunerea financiară, Autorizația de mediu eliberată de Agenția Națională Pentru Protecția Mediului în copie certificată ,,Conform cu originalul”.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail:

Ofertele trebuie să cuprindă: prețul unitar/kg ofertat fără TVA și valoarea totală a ofertei fără TVA pentru cantitatea maximă de 3.650 kg/an.

Prețul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul câștigător va posta prețul unitar /kg ofertat in SEAP (SICAP)

Se anexează la prezentul anunț: -Caietul de sarcini si Formulare

Pentru clarificări și/sau detalii privind achiziția ne puteți contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834803 sau pe adresa de mail , persoana de legatură Canta Elena-Biroul Achiziții Lucrări și Servicii.

Ofertanți: DEMECO SRL

Câștigător: DEMECO SRL

Pret ofertat:10.50 lei / kg fara TVA

Accesat de 1473 de ori