UMF
Luni, 20 Decembrie 2021 10:34

Activităţi de supraveghere şi verificare tehnică pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune şi pentru instalaţiile de ridicat, supuse controlului ISCIR, din dotarea sau în folosinţa beneficiarului, specificate în Anexa 2 ,în conformitate cu pr

Denumire: Activităţi de supraveghere şi verificare tehnică pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune şi pentru instalaţiile de ridicat, supuse controlului ISCIR, din dotarea sau în folosinţa beneficiarului, specificate în Anexa 2 ,în conformitate cu prevederile prevăzute în Legea nr. 64 / 2008 şi a prevederilor din prescripţiilor tehnice – colecţia ISCIR

Cod CPV:         71630000-3

Data postare:     20.12.2021

Pret estimat:   51890,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Data limita de depunere: 22.12.2021 ora 12,00

Termen de executie : 01.01.2022-31.12.2022

Ofertele se vor trimite pe adresa de mail   , ( mailul sa nu depaseasca 5 MB)

Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul declarat  castigatior va incarca ulterior oferta pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe

Se anexează la prezenta :  Caietul de sarcini , Anexa 1- Formularul de oferta , Anexa 2-Lista de utilaje

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail .

Ofertanti: Miron G. Ioan PFA

Castigator: Miron G. Ioan PFA

Pret ofertat:  51475,00    lei fara TVA

Accesat de 749 de ori