UMF
Luni, 20 Decembrie 2021 11:51

Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele de la CAMINELE si CLADIRILE UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca pentru anul 2022

Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele de la    CAMINELE si CLADIRILE UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca pentru anul 2022

Cod CPV:         50750000-7

Data postare:     20.12.2020

Valoarea estimata totala : 109831.73 lei exclusiv TVA, asfel:

a) cladiri total : 83882.35 lei exclusiv TVA

- revizie generala =58336.13 lei exclusiv TVA

-intretinere, reparatie accidentala a ascensoarelor = 25546.22 lei exclusiv TVA

b)camine total: 19966.38 lei exclusiv TVA

-revizie generala= 4789.91lei exclusiv TVA

-intretinere, reparatie accidentala a    ascensoarelor =15176.47 lei exclusiv TVA

c)Hotel City total: 5.983 lei exclus TVA

- revizie generala=1596.64 lei exclus TVA

-intretinere, reparatie accidentala a   ascensoarelor =4386.55 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Data limita de depunere: 22.12.2020 ora 12

           

Termen de executie : 01.01.2022-31.12.2022

Ofertele se vor trimite pe email –ul . Dimensiunea unui email nu va depasi capacitatea serverului UMF de 5MB.

Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune in original pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe.

Se anexează la prezenta : ANEXA 1-formular de ofertă                 

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail

Ofertanti:SC Kone Ascensorul SA  și SC Romversis Top SRL

Castigator: SC Kone Ascensorul SA

Pret ofertat: 72100,00 exclusiv TVA

Accesat de 742 de ori