UMF
Vineri, 24 Decembrie 2021 11:17

Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate pentru anul 2022

Denumire: Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate pentru anul 2022

Cod CPV : 42961000-0 Sisteme de comanda si control

Data postare: 24.12.2020

Preţ estimat: 135000,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 28.12.2021 ora 12.00

Termen de prestare: 12 luni de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Oferta se va trimite pe adresa de e-mail pana la termenul limită de depunere a ofertelor. Oferta declarata câştigătoare va fi incărcată in catalogul de produse/servicii SEAP Dimensiunea totală a fisierelor nu va depăsi 5MB.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 802 ori e-mail

Ofertanți:Termoficare Napoca SA Cluj-Napoca

Câștigător: Termoficare Napoca SA Cluj-Napoca

Preț ofertat: 130176,00 exclusiv TVA

 
Accesat de 754 de ori