UMF
Miercuri, 05 Ianuarie 2022 14:42

Servicii de livrare apa de masa necarbonatata in sistemul watercooler la cladiri , camine si hotel ale UMF Cluj Napoca

Denumire: Servicii de livrare apa de masa necarbonatata in sistemul watercooler la cladiri , camine si hotel ale UMF Cluj Napoca

Data postare: 05.01.2021

Cod CPV:   51514110-2

Preţ estimat total : 99977.72  lei exclusiv TVA astfel :

-           Valoare estimata / an la bidoane consumate : 70871.72  lei fara TVA

-           Valoare estimata / an la seturi consumate : 29106,00 lei fara TVA

Cantitati totale estimate a fi consumate / an :

-           Nr. de bidoane cu apa de 19 l:    5150 buc

-           Nr. de seturi de pahare de 100 buc: 2310 seturi

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Termen de prestare: -Anual

Data limită de depunere: 07.01.2022 ora 16,00 -prelungită 

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul total ofertat fara TVA, precum si diferentiat prețul unitar pe bidon, respectiv preț unitar pe set pahare  .

Ofertele se vor depune pe mailul    -nu va depasi 5Mb/mesaj

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 802 ori e-mail

La solicitarea de clarificari privind natura paharelor de unica folosintă albe plastic ori carton va solicităm sa prezentati mostre luni dimineata la Serviciul Administrativ (Clădire Babes8 ). Paharele vor trebui să suporte temperaturile generate de cooler.

Se modifica termenul de depunere a ofertelor pâna luni 10.01.2022 ora 14

S-a corectat nr dozatoare , a se vedea caiet sarcinirev2

Ofertanți: La Fantana SRL

Câștigător:  La Fantana SRL

Preț ofertat :  72364,00 lei exclusiv TVA

Accesat de 791 de ori