UMF
Joi, 27 Ianuarie 2022 14:09

Servicii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor chimice periculoase tip mixturi de laborator si a deseurilor chimice expirate / necunoscute, existente la disciplinele din cadrul Facultatii de Farmacie, Medicina si Medicina Dentara, Ce

Denumire: Servicii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor chimice periculoase tip mixturi de laborator si a deseurilor chimice expirate / necunoscute, existente la disciplinele din cadrul Facultatii de Farmacie, Medicina si Medicina Dentara, Centrul de Cercetari pentru Genomica Functionala, Biomedicina si Medicina Translationala, Centrul de Cercetari pentru Medicina Avansata ( MedFUTURE) in decursul anului 2022

Cod CPV: 90524200-8 -Servicii de eliminare a deseurilor  spitalicesti 

Data postare: 27.01.2022

Preț estimat: 41.281,51 lei exclusiv TVA,cantitatea maxima de 2750 kg/an

Criteriul de atribuirePretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertei : 31.01.2022 ora 13.00

Durata contractului: de la data semnării și până la data de 31.12.2022

Execuția contractului: o dată pe lună, sau ori de cate ori este necesar la solicitarea telefonică a personalului de la catedră.

Frecvența de lucru: o dată pe lună, sau ori de cate ori este necesar la solicitarea telefonică a personalului de la catedră.

Ofertele  trebuie să cuprindă ; Propunerea tehnică și Propunerea financiară, Autorizația de mediu eliberată de Agenția Națională Pentru Protecția Mediului în copie certificată ,,Conform cu originalul”.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail: 

Ofertele trebuie să cuprindă: prețul unitar/kg ofertat fără TVA și valoarea totală a ofertei fără TVA pentru cantitatea maximă de 2.750 kg/an.

Prețul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul câștigător va posta prețul unitar /kg ofertat in SEAP (SICAP)

Se anexează la prezentul anunț: - Caietul de sarcini si Formulare

Pentru clarificări și/sau detalii privind achiziția ne puteți contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834803 sau pe adresa de mail , persoana de legatură Prodan Cristina-Biroul Achiziții Lucrări și Servicii.

Ofertanți: SC DEMECO SRL, ECO FIRE SISTEMS SRL

Câștigător: ECO FIRE SISTEMS SRL

Pret ofertat: 28.737,50 Lei la care se adauga TVA 19%

S-a adaugat formularul de oferta revizia 2.

Accesat de 798 de ori