UMF
Marți, 27 Decembrie 2022 10:39

Activităţi de supraveghere şi verificare tehnică pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune şi pentru instalaţiile de ridicat, supuse controlului ISCIR, din dotarea sau în folosinţa beneficiarului, specificate în Anexa 2 ,în conformitate cu

Denumire: Activităţi de supraveghere şi verificare tehnică pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune şi pentru instalaţiile de ridicat, supuse controlului ISCIR, din dotarea sau în folosinţa beneficiarului, specificate în Anexa 2 ,în conformitate cu prevederile prevăzute în Legea nr. 64 / 2008 şi a prevederilor din prescripţiilor tehnice – colecţia ISCIR pentru anul 2023

Cod CPV:         71630000-3

Data postare:     27.12.2022

Pret estimat total : 55.110,00 lei exclusiv TVA format din

-        CLADIRI:   43.656,00 lei exclusiv TVA

-        CAMINE:     9.438,00 lei exclusiv TVA

-        HOTEL CITY:2.016,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Data limita de depunere: 29.12.2022, ora 15.00

Termen de executie : 01.01.2023-31.12.2023

Ofertele se vor trimite pe adresa de mail , si mailul sa nu depaseasca 5 MB

Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe

Se anexează la prezenta :   Caietul de sarcini, Lista utilajelor si instalatiilor scadente la verificari ISCIR in anul 2023, Anexa 1- Formularul de oferta , Anexa 2-Lista de utilaje

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail

 Ofertanti: PFA Miron G Ioan

Caștigator: PFA Miron G Ioan ,

Preț ofertat: 52015 lei 

 

 

 

 

 

Accesat de 258 de ori