UMF
Marți, 27 Decembrie 2022 16:33

Întreţinerea, controale de supraveghere (minim 2/luna), depanări şi revizii tehnice curente şi revizii generale anuale la ascensoarele de la Caminele si Clădirile UMF pentru anul 2023

Denumire: Întreţinerea, controale de supraveghere (minim 2/luna), depanări şi revizii tehnice curente şi revizii generale anuale la ascensoarele de la Caminele si Clădirile UMF pentru anul 2023

Cod CPV:         50750000-7-servicii de intretinere a ascensoarelor

Data postare:     27.12.2022

Pret estimat total :

LOT 1: Cladirile si caminele din ANEXA fara CAMIN VI OBSERVATOR- 103.848,00 lei exclusiv TVA format din :

-        CLADIRI: total 83.882,00 lei fara TVA format din:

- mentenata : 58.336,00 lei exclusiv TVA

               - revizie generala : 25.546,00 lei exclusiv TVA

-        CAMINE:   total 13.983,00 lei fara TVA format din:

- mentenata : 10.790,00 lei exclusiv TVA

               - revizie generala : 3.193,00 lei exclusiv TVA

-        HOTEL CITY: total 5.983,00 lei fara TVA format din:

- mentenata : 4.386,00 lei exclusiv TVA

               - revizie generala : 1.596,00 lei exclusiv TVA

LOT 2:CAMIN VI OBSERVATOR -5982,00 lei fara TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Data limita de depunere: 29.12.2022, ora 15.00

Termen de executie : 01.01.2023-31.12.2023

Ofertele se vor trimite pe adresa de mail , si mailul sa nu depaseasca 5 MB

Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe

Se anexează la prezenta :   Anexa 1- Formularul de oferta intretinere ascensoare camine si cladiri UMF

 Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail 

Ofertanti: Lot 1 SC KONE Ascensorul SA, Lot 2 SC. Romversis Top S.R.L.

 Câștigatori: Lot1 SC KONE Ascensorul SA, Lot 2 SC Romversis Top S.R.L. 

Pret ofertat Lot 1 : 100831,00 lei  , Lot 2 5980,00 lei (exclusiv TVA)

 

 

 

Accesat de 234 de ori