UMF
Miercuri, 28 Decembrie 2022 08:28

Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate pentru anul 2023

Denumire: Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate pentru anul 2023

Cod CPV : 42961000-0 Sisteme de comanda si control

Data postare: 28.12.2022

Preţ estimat:147720.34 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 29.12.2022 ora 15.00

Termen de prestare: 12 luni de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Oferta se va trimite pe adresa de e-mail   pana la termenul limită de depunere a ofertelor. Oferta declarata câştigătoare va fi incărcată in catalogul de produse/servicii SEAP Dimensiunea totală a fisierelor nu va depăsi 5MB.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 802 ori e-mail 

Ofertanți: Termoficare Napoca SA

Câștigător: Termoficare Napoca SA

Preț ofertat: 146880,00 lei 

Accesat de 225 de ori