UMF
Marți, 03 Ianuarie 2023 12:48

Servicii de monitorizare dozimetrica individuala pentru anul 2023 pentru 150 de persoane (studenti)pe o durata de 7 luni si la 2 persoane( pers.didactic) pentru o perioada de 12 luni

1.Denumire: Servicii de monitorizare dozimetrica individuala pentru anul 2023 pentru 150 de persoane (studenti)pe o durata de 7 luni si la 2 persoane( pers.didactic) pentru o perioada de 12 luni

2.Cod CPV: 90721600-3

3.Data postare: 03.01.2023

4.Pret estimat total : 21.660,00 lei exclusiv TVA format din :

Nr. persoane ( studenti) / 7 luni= 1050 ( 150 x7 luni)= valoare estimata =21176,00 lei fara TVA

Nr. persoane didactic/12 luni = 24 (2x12 luni) =valoare estimata =484,00 lei fara TVA

5.Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

6.Data limita de depunere: 06.01.2023, ora 12.00

7.Termen de executie : 01.01.2023-31.12.2023

8.Ofertele se vor trimite pe adresa de mail: , si mailul sa nu depaseasca 5 MB

Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta financiara .Serviciile de monitorizare dozimetrica individuala vor fi prestate de catre un Organism Dozimetric Acreditat (ODA)

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

9.Modul de intocmire a OFERTEI:

-          Se va oferta un PRET UNITAR/ persoana( student) in lei fara TVA

-          Se va oferta un PRET UNITAR/ personal didactic in lei fara TVA

Valoare totala a ofertei se va calcula in felul urmator :

Valoare totala oferta = 150 persoane ( studenti) x PRET UNITAR/ persoana( student) x 7 luni+   2 persoane didactic x PRET UNITAR/ personal didactic x 12 luni

10.Ofertantul castigatior va depune pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe

Se anexează la prezenta :   Caietul de sarcini.

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834803 sau pe adresa de mail :

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

Accesat de 248 de ori