UMF
Miercuri, 04 Ianuarie 2023 13:49

Servicii de colectare, transport si neutralizare deșeuri medicale periculoase de la disciplinele UMF pentru anul 2023

Denumire: Servicii de colectare, transport si neutralizare deșeuri  medicale periculoase de la disciplinele UMF pentru anul 2023

Cod CPV: 90524000-6

Data postare: 04.01.2023

Preț estimat: 85.714,29 lei exclusiv TVA,cantitatea maxima de 17.000 kg/an

Criteriul de atribuirePretul cel mai scazut

Data limită de depunere a ofertei : 06.01.2023 ora 13,00

Durata contractului: de la data semnării și până la data de 31.12.2023

Execuția contractului: la solicitarea catedrelor

Frecvența de lucru: ori de cate ori este necesar

Ofertele  trebuie să cuprindă ; Propunerea tehnică și Propunerea financiară, Autorizația de mediu eliberată de Agenția Națională Pentru Protecția Mediului în copie certificată ,,Conform cu originalul”.

Ofertele se vor trimite la adresa de e-mail: 

Ofertele trebuie să cuprindă: prețul unitar/kg ofertat fără TVA și valoarea totală a ofertei fără TVA pentru cantitatea maximă de 17000 kg/an.

Prețul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul câștigător va posta prețul unitar /kg ofertat in SEAP(SICAP)

Se anexează la prezentul anunț: -Caietul de sarcini si Formulare

Pentru clarificări și/sau detalii privind achiziția ne puteți contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatură Prodan Cristina - Biroul Achiziții Lucrări și Servicii.

Ofertanți:

Câștigător:

Pret ofertat:    

Accesat de 285 de ori