UMF

Personal cu funcții de conducere

Cadre didactice cu funcție de conducere și personal didactic-auxiliar - funcții de conducere - 2016

 

Numele și Prenumele

Funcţia de conducere

Prof. Dr. Florian Ioan Ștefan

Președinte

Prof. Dr. Irimie Alexandru

Rector

Prof. Dr. Loghin Felicia

Prorector Prorectoratul științific

Prof. Dr. Băciuț Grigore

Prorector Prorectoratul Rezidențiat și Cursuri Postuniversitare

Conf. Dr. Cernea Valentin

Prorector Prorectoratul Dezvoltare Academică și Administrație Universitară

Prof. Dr. Coman Ioan

Prorector Prorectoratul didactic

Prof. Dr. Dumitrașcu Dan Lucian

Prorector Prorectoratul Asigurare Calitate și Relații Internaționale

Prof. Dr. Badea Ion Radu

Director CSUD (Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

Prof. Dr. Oprean Radu

Director Școala doctorală

Prof. Dr. Buzoianu Anca

Decan Facultatea de Medicină

Prof. Dr. Câmpian Radu Septimiu

Decan Facultatea de Medicină Dentară

Prof. Dr. Crișan Gianina Cristina

Decan Facultatea de Farmacie

Conf. Dr. Suciu Șoimița

Prodecan didactic MG

Conf. Dr. Mureșan Daniel

Prodecan relații internaționale și studenți străini

Conf. Dr. Man Sorin Claudiu

Prodecan manag.dezv.academică și problem ale studenților

Prof. Dr. Mihu Carmen

Prodecan responsabil cu evaluarea și asigurarea calității

Prof. Dr. Pop Dana

Prodecan științific

Prof. Dr. Roman Alexandra Livia

Prodecan manag. și dezv. Academică

Conf. Dr. Hurubeanu Lucia

Prodecan didactic

Prof. Dr. Dudea Diana

Prodecan științific

Prof. Dr. Palage Mariana

Prodecan activitatea didactică

Conf. Dr. Iuga Cristina Adela

Prodecan activitate cercetare științifică

Conf. Dr. Moldovan Mirela

Prodecan activitate administrativă

Prof. Dr. Crișan Maria

Director depart. Științe morfologice

Prof. Dr. Pârvu Alina

Director depart. Științe funcționale

Prof. Dr. Pop Ioan Victor

Director depart. Științe molecular

Prof. Dr. Popa Monica

Director depart. Medicină Comunitară

Prof. Dr. Mircea Petru Adrian

Director depart. Medicină internă

Prof. Dr. Tătaru Dumitru

Director depart. Specialități medicale

Prof. Dr. Muntean Valentin

Director depart. Chirurgie

Conf. Dr. Nicula Cristina

Director dep. Specialități chirurgicale

Conf. Dr. Diculescu Doru

Director depart. Mama și copilul

Prof. Dr. Mureșanu Fior Dafin

Director depart. Neuroștiințe

Șef lucr. Dr. Căinap Călin

Director depart. Oncologie

Prof. Dr. Drugan Tudor

Director depart. Educație medicală

Conf. Dr. Hedeșiu Mihaela

Director depart. 1

Prof. Dr. Mesaroș Michaela

Director depart. 2

Prof. Dr. Băciuț Mihaela

Director depart. 3

Conf. Dr. Constantiniuc Mariana

Director depart. 4

Prof. Dr. Săndulescu Robert

Director depart. 1

Prof. Dr. Mogoșan Cristina

Director depart. 2

Prof. Dr. Oniga Ilioara

Director depart. 3

Prof. Dr. Achim Marcela

Director depart. 4

Șef lucr. Dr. Petruț Bogdan

Director Depart. Dezvoltare Curiculară și Pregătire Pedagogică

Conf. Dr. Dindelegan George

Director Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină

Conf. Dr. Puia Ion Cosmin

Director Birou Studenți Străini

Prof. Dr. Neagoe Ioana

Director Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Med. Translațională

Prof. Dr. Albu Silviu

Director Departament Rezidențiat Specialități Chirurgicale

Prof. Dr. Ionescu Daniela

Director Departament Rezidențiat Specialități Medicale

Conf. Dr. Rotar Horațiu

Director Departament Studii Postuniversitare

Ing. Corpodean Silviu

Director general

Ec. Tecar Flavia Sorina

Director economic

Jr. Jorj Mircea

Director Direcția Secretariat General și Juridic

Meseșan Valeria

Secretar-șef Facultatea de Medicină

Stănculesc Nicoleta

Secretar-șef Facultatea de Medicină Dentară

Crișan Liana-Maria

Secretar-șef Facultatea de Farmacie

Birău Nicolae

Administrator-șef Facultatea de Medicină

Stolworthy-Vasiliu Ioana

Administrator-șef Facultatea de Medicină Dentară

Gudea Mihai

Administrator-șef Facultatea de Farmacie

Budai Ioan

Șef Birou Achiziții

Ardelean Cristina

Șef Birou Gestiunea Economică a Granturilor

Popa Mirela

Șef Serviciul Contabilitate

Chirilă Liviu Ionel

Șef Serviciu Aparatură și Material Didactic

Andreca Aurica

Șef Birou Taxe

Mondoc Simona

Șef Serviciul Financiar

Peter Radu-Ștefan

Șef Serviciul Resurse Umane

Lazea Liviu

Șef Serviciul Social

Berce Cristian Petru

Șef serviciu Biobaza

Pasc Emil

Șef Serviciul Tehnic

Jucan Macarie Sorin

Șef Serviciu Centrul de Cominicații

Albu Nicoleta

Șef Serviciu Achiziții Lucrări

Nr.
crt.

Numele și Prenumele

Funcţia de conducere

1.

Prof. Dr. Florian Ioan Ștefan

Președinte

 

2.

Prof. Dr. Irimie Alexandru

Rector

 

3.

Prof. Dr. Loghin Felicia

Prorector Prorectoratul științific

 

4.

Prof. Dr. Băciuț Grigore

Prorector Prorectoratul Rezidențiat și Cursuri Postuniversitare

5.

Conf. Dr. Cernea Valentin

Prorector Prorectoratul Dezvoltare Academică și Administrație Universitară

6.

Prof. Dr. Coman Ioan

Prorector Prorectoratul didactic

 

7.

Prof. Dr. Dumitrașcu Dan Lucian

Prorector Prorectoratul Asigurare Calitate și Relații Internaționale

8.

Prof. Dr. Badea Ion Radu

Director CSUD (Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

9.

Prof. Dr. Oprean Radu

Director Școala doctorală

 

10.

Prof. Dr. Buzoianu Anca

Decan Facultatea de Medicină

 

11.

Prof. Dr. Câmpian Radu Septimiu

Decan Facultatea de Medicină Dentară

 

12.

Prof. Dr. Crișan Gianina Cristina

Decan Facultatea de Farmacie

 

13.

Conf. Dr. Suciu Șoimița

Prodecan didactic MG

 

14.

Conf. Dr. Mureșan Daniel

Prodecan relații internaționale și studenți străini

 

15.

Conf. Dr. Man Sorin Claudiu

Prodecan manag.dezv.academică și problem ale studenților

 

16.

Prof. Dr. Mihu Carmen

Prodecan responsabil cu evaluarea și asigurarea calității

 

Prof. Dr. Pop Dana

Prodecan științific

17.

Prof. Dr. Roman Alexandra Livia

Prodecan manag. și dezv. Academică

 

18.

Conf. Dr. Hurubeanu Lucia

Prodecan didactic

 

19.

Prof. Dr. Dudea Diana

Prodecan științific

 

20.

Prof. Dr. Palage Mariana

Prodecan activitatea didactică

 

21.

Conf. Dr. Iuga Cristina Adela

Prodecan activitate cercetare științifică

 

22.

Conf. Dr. Moldovan Mirela

Prodecan activitate administrativă

 

 

 

 

23.

Prof. Dr. Crișan Maria

Director depart. Științe morfologice

24.

Prof. Dr. Pârvu Alina

Director depart. Științe funcționale

25.

Prof. Dr. Pop Ioan Victor

Director depart. Științe molecular

26.

Prof. Dr. Popa Monica

Director depart. Medicină Comunitară

27.

Prof. Dr. Mircea Petru Adrian

Director depart. Medicină internă

28.

Prof. Dr. Tătaru Dumitru

Director depart. Specialități medicale

29.

Prof. Dr. Muntean Valentin

Director depart. Chirurgie

30.

Conf. Dr. Nicula Cristina

Director dep. Specialități chirurgicale

31.

Conf. Dr. Diculescu Doru

Director depart. Mama și copilul

32.

Prof. Dr. Mureșanu Fior Dafin

Director depart. Neuroștiințe

33.

Șef lucr.. Dr. Căinap Călin

Director depart. Oncologie

34.

Conf. Dr. Drugan Tudor

Director depart. Educație medicală

35.

Conf. Dr. Hedeșiu Mihaela

Director depart. 1

36.

Prof. Dr. Mesaroș Michaela

Director depart. 2

37.

Prof. Dr. Băciuț Mihaela

Director depart. 3

38.

Conf. Dr. Constantiniuc Mariana

Director depart. 4

39.

Prof. Dr. Săndulescu Robert

Director depart. 1

40.

Prof. Dr. Mogoșan Cristina

Director depart. 2

41.

Prof. Dr. Oniga Ilioara

Director depart. 3

42.

Prof. Dr. Achim Marcela

Director depart. 4

43.

Șef lucr. Dr. Petruț Bogdan

Director Depart. Dezvoltare Curiculară și Pregătire Pedagogică

44.

Conf. Dr. Dindelegan George

Director Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină

45.

Conf. Dr. Puia Ion Cosmin

Director Birou Studenți Străini

 

46.

Prof. Dr. Neagoe Ioana

Director Centrul de Cercetări pentru Genomică Funcțională, Biomedicină și Med. Translațională

47.

Prof. Dr. Albu Silviu

Director Departament Rezidențiat Specialități Chirurgicale

48.

Prof. Dr. Ionescu Daniela

Director Departament Rezidențiat Specialități Medicale

49.

Conf. Dr. Rotar Horațiu

Director Departament Studii Postuniversitare

 

50.

Șef lucr. Dr. Călinici Tudor

Director Departament Relații Publice, Imagine și Marketing

51.

Ing. Corpodean Silviu

Director general

52.

Ec. Tecar Flavia Sorina

Director economic

53.

Jr. Jorj Mircea

Secretar-șef universitate

54.

Meseșan Valeria

Secretar-șef Facultatea de Medicină

55.

Stănculesc Nicoleta

Secretar-șef Facultatea de Medicină Dentară

56.

Crișan Liana-Maria

Secretar-șef Facultatea de Farmacie

57.

Birău Nicolae

Administrator-șef Facultatea de Medicină

58.

Stolworthy-Vasiliu Ioana

Administrator-șef Facultatea de Medicină Dentară

59.

Gudea Mihai

Administrator-șef Facultatea de Farmacie

60.

Budai Ioan

Șef Birou Achiziții

61.

Ardelean Cristina

Șef Birou Gestiunea Economică a Granturilor

62.

Popa Mirela

Șef Serviciul Contabilitate

63.

Chirilă Liviu Ionel

Șef Serviciu Aparatură și Material Didactic

64.

Andreca Aurica

Șef Birou Taxe

65.

Mondoc Simona

Șef Serviciul Financiar

66.

Peter Radu-Ștefan

Șef Serviciul Resurse Umane

67.

Lazea Liviu

Șef Serviciul Social

68.

Berce Cristian Petru

Șef serviciu Biobaza

69.

Pasc Emil

Șef Serviciul Tehnic

70.

Jucan Macarie Sorin

Șef Serviciu Centrul de Cominicații

71.

Albu Nicoleta

Șef Serviciu Achiziții Lucrări