Structuri de conducere


a) Senatul universitar şi Consiliul de Administraţie, la nivelul universităţii;


b) consiliul facultăţii;

Consiliul Facultății de Medicină

Consiliul Facultății de Medicină Dentară

Consiliul Facultății de Farmacie


c) consiliul departamentului

Departamente Facultatea de Medicină

Departamente Facultatea de Medicină Dentară

Departamente Facultatea de Farmacie