UMF

Prorectorat Asigurare Calitate şi Relaţii Internaţionale

Prorectoratul are ca responsabilităţi elaborarea sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu".

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prorectoratul este sprijinit de Departamentul Asigurare Calitate, Departamentul de Relații Internaționale şi de alte comisii aprobate de Senat.

 

Date de contact

Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2127, 0374834127

Prorector:
Prof. dr. Dan Dumitraşcu
e-mail:
A
udiențe: Luni: 13 - 14
Programare telefonic la numărul 0374-834127

Secretar:
Laura Varga
e-mail:

 

Rapoartele de evaluare