Prorectoratul pentru Asigurarea Calităţii şi Relaţii Internaţionale

Prorectoratul are ca responsabilităţi elaborarea sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu".

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prorectoratul este sprijinit de Departamentul de Asigurare a Calității, Departamentul de Relații Internaționale şi de alte comisii aprobate de Senat.

 

Prorector:

5C8A6340

Prof. dr. Radu Nicolaie Oprean

e-mail:

Date de contact

Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2127, 0374834127

Secretar:
Laura Varga
e-mail:

 

Prorectorul este președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, având în componență următorii membri (conform HS 7/ 28.05.2020, pct. 19):

Evaluări instituționale externe
Evaluări academice realizate de către universitate

Rapoartele de evaluare