UMF

Prorectoratul Didactic

Prorectoratul Didactic asigură buna desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare.
Prorectoratul Didactic are în subordonare Departamentul dezvoltare curriculară și pregătire pedagogică, Departamentul studenți străini, Centrul de aptitudini practice și simulare în medicină și Centrul de consiliere psihologică și orientare pentru carieră.
Coordonează, împreună cu decanatele, alcătuirea curriculum-ului specific diverselor specializări din universitate, conform ofertei educaţionale, precum și desfășurarea examenului de admitere la studii în universitate.

 

Contact
Str. Victor Babeş nr. 8, et. 5,
400012 Cluj-Napoca

Telefon:
0264-597256 int. 2266 / int. 2122
0374834266
0374834122
email:

Prorector
Prof. dr. Ioan Coman

 

Secretariat:
Annamaria Hempel
Adriana Muntean