UMF

Prorectoratul Didactic

Prorectoratul Didactic coordonează împreună cu decanatele alcătuirea curriculum-ului specific diverselor specializări din universitate, conform ofertei educaţionale. Coordonează, de asemenea, admiterea în universitate, desfăşurarea examenului de licenţă, precum şi a studiilor de Master. De o mare importanţă este conducerea Departamentului pentru Studenţi Străini şi celui de pregătire pedagogică a cadrelor didactice. Asigură bună desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.

 

Date de contact

Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2122 , 0374834122, 0364-886122

Prorector:
Prof. dr. Ioan Coman

Audiențe: Marți 12-13

Secretariat:
Annamaria Hempel
e-mail: 

Adriana Muntean
e-mail: