UMF

Prorectoratul Ştiinţific

Prorectoratul are în responsabilitatea sa toate aspectele organizatorice care privesc activitatea științifică și de cercetare desfașurate în universitate sau în colaborare cu alte instituții de profil, precum și câteva structuri-cheie legate de aceste activități - Biblioteca "Valeriu Bologa", Editura Universitară Medicală "Iuliu Hațieganu", Revista "Medicine and Pharmacy Reports" și Librăria "Victor Papilian".

 

Prorector:

5C8A6368

Prof. dr. Mihaela Felicia Băciuţ

e-mail:

 

Date de contact

Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca
Tel: 0264-406839, 0264-597256 int. 2123, int. 2113, 0374834123, 0364-886123

Secretare:

Claudia-Elena Gheran
e-mail:

Georgeta Pustiu
e-mail:

Solicitanții vor trimite documentele necesare obținerii avizului Comisiei de etică a Cercetării Științifice doar pe email la adresa   persoana de contact consilier juridic Gocan Luminiţa, într-un folder arhivat (rar), denumit cu Nume_prenume investigator principal, care include fișiere separate (word sau pdf, nu scanate) cu fiecare document solicitat de Comisia de etică, salvat sub denumirea: Nume_Prenume_tip document (numele și prenumele investigatorului principal, tip document – ex Formular pentru consimțământul informat (FCI), Protocol de cercetare (PC), Rezumatul non-tehnic (RNT), etc.).
Dacă sunt solicitări de modificare sau completare a documentelor, acestea vor fi transmise pe email solicitantului, care va trebui să opereze modificările și să le evidențieze (eventual cu track changes), iar documentul modificat este retransmis comisiei.
Pe perioada situaţiei epidemiologice avizele vor fi transmise în format electronic solicitanţilor urmând să le recupereze ulterior în format fizic.

La depunerea dosarului va trebui să anexați protocolul de cercetare, cerere fără format impus care să cuprindă tipul studiului (clinic prospectiv, retrospectiv, observațional, perioada și locul desfășurării - 1 exemplar) formularul de aviz (în 2 exemplare) completat la următoarele rubrici: titlul proiectului, numele investigatorului și locul desfășurării studiului precum si acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal. Modelul orientativ de redactare al consimțământului informat il găsiți aici. Mai multe informații găsiți pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific.

Pentru proiectele care presupun experimente pe animale, vă rugăm să consultaţi următoarele documente.

Componenţa Comisiei de Etică a Cercetării Ştinţifice
Președinte: Prof. Dr. Felicia Loghin
Membri:
Dr. Cornelia Popovici
Farmacist Andreea Fărcaș-Călugăru
Șef lucr. Adrian Todor
Șef Lucr. dr. Maria Neag
Dr. Orsolya Sarpataky
Şef serviciu juridic Loredana Szakacs
Secretar Luminița Gocan

Accesați această legătură pentru a descărca Regulamentul Comisiei de etică a cercetării științifice 

Raportul Comisiei de Etică a Cercetării Științifice pentru anii 2009-2013 este disponibil accesând această legătură