UMF

Prorectoratul Ştiinţific

Prorectoratul are în responsabilitatea sa toate aspectele organizatorice care privesc activitatea științifică și de cercetare desfașurate în universitate sau în colaborare cu alte instituții de profil, precum și câteva structuri-cheie legate de aceste activități - Biblioteca "Valeriu Bologa", Editura Universitară Medicală "Iuliu Hațieganu", Revista "Medicine and Pharmacy Reports" și Librăria "Victor Papilian".

 

Prorector:

5C8A6368

Prof. dr. Mihaela Felicia Băciuţ

e-mail:

 

Date de contact

Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca
Tel: 0264-406839, 0264-597256 int. 2123, int. 2113, 0374834123

Secretare:

Claudia-Elena Gheran
e-mail:

Georgeta Pustiu
e-mail:

 

 

Comisa de etică a Cercetării Științifice

Solicitanții vor trimite documentele necesare obținerii avizului Comisiei de etică a Cercetării Științifice doar pe email la adresa   persoana de contact consilier juridic Gocan Luminiţa, într-un folder arhivat (rar), denumit cu Nume_prenume investigator principal, care include fișiere separate (word sau pdf, nu scanate) cu fiecare document solicitat de Comisia de etică, salvat sub denumirea: Nume_Prenume_tip document (numele și prenumele investigatorului principal, tip document – ex Formular pentru consimțământul informat (FCI), Protocol de cercetare (PC), Rezumatul non-tehnic (RNT), etc.).

Dacă sunt solicitări de modificare sau completare a documentelor, acestea vor fi transmise pe email solicitantului, care va trebui să opereze modificările și să le evidențieze (eventual cu track changes), iar documentul modificat este retransmis comisiei.
Pe perioada situaţiei epidemiologice avizele vor fi transmise în format electronic solicitanţilor urmând să le recupereze ulterior în format fizic.

La depunerea dosarului va trebui să anexați protocolul de cercetare, cerere fără format impus care să cuprindă tipul studiului (clinic prospectiv, retrospectiv, observațional, perioada și locul desfășurării - 1 exemplar) formularul de aviz (în 2 exemplare) completat la următoarele rubrici: titlul proiectului, numele investigatorului și locul desfășurării studiului precum si acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal. Modelul orientativ de redactare a consimțământului informat, Informații de introdus in Protocolul studiului clinic, Recomandări pentru obținerea avizului Comisiei de Etică se găsesc pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific.

Pentru proiectele care presupun experimente pe animale, Comisia de etică examinează următoarele documente: Protocolul de cercetare (care trebuie să conțină informațiile precizate în documentul de pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific.) și Rezumatul nontehnic (în două exemplare, Anexa 2). Pentru autorizarea desfășurării experimentului de către ANSVSA sunt necesare urmăroarele documente: Avizul favorabil al Comisiei de etică, Concluziile Comisiei de etică, Cererea de autorizare a proiectului, Anexa 1 – Cererea de autorizare a proiectului, Anexa 2 – Rezumatul nontehnic, Anexa 5 – Declarație de nerealizare anterioară a proiectului, Autorizația biobazei. Modele pentru întocmirea acestor documente și informații suplimentare sunt disponibile pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific, ANSVSA). Toate documentele vor fi depuse de la început la secretariatul Comisiei de etică a cercetării științifice.

Începând din data de 7 octombrie 2020 s-a modificat anexa 2 Rezumatul non-tehnic care se depune pentru autorizarea desfășurării proiectelor experimentale de către ANSVSA . Noul model de rezumat non-tehnic care acum este anexa 4 il gasiti pe site-ul intranet la Prorectoratul Stiintific in arhiva cu denumirea ANSVSA .

 

Departamentul de Monitorizare a Activității Științifice
Director: Prof. Dr. Daniela-Saveta Popa
e-mail:  

Își desfășoară activitatea în cadrul Prorectoratului Științific și are rolul de a facilita procesul de evaluare a activității de cercetare din Universitate.

 

Componenţa Comisiei de Etică a Cercetării Ştinţifice
Președinte
Prof.Dr. Felicia Loghin, farmacist primar specialitatea Labororator farmaceutic - Toxicologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca
Membri
CS II Andreea Fărcaș-Călugăru, farmacist Dr., Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca
Șef lucr.Dr. Maria Neag, medic primar Farmacologie clinică, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca
Dr. Cornelia Popovici, medic primar specialitatea Gastroenterologie , medic specialist Medicină internă, Spitalul Județean de Urgență Cluj-Napoca
Conf. Dr. Adrian Todor, medic primar specialitatea Ortopedie-traumatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca
Șef lucr. dr. Orsolya Sarpataki medic veterinar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Jurist Loredana Szakacs, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca
Secretar
Jurist Luminița Gocan, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" Cluj- Napoca

Accesați această legătură pentru a descărca Regulamentul Comisiei de etică a cercetării științifice 

Rapoartele Comisiei de Etică a Cercetării Științifice pentru anii 2014-2020 este disponibil accesând această legătură

 

Strategia cercetarii UMFIH 2020-2024