UMF

Rectorat

Structura Rectoratului

RECTOR 
Prof. Dr. Alexandru IRIMIE
Telefon: 0264-406841
Fax: 0264-594289
E-mail:

Director Direcția Secretariat General și Juridic
Mircea JORJ
Telefon: 0264-597256, int. 2110; 0264-406840
Fax: 0264-594289
E-mail: 

SECRETAR RECTOR,

Laura SABĂU
Telefon: 0264-597256, int. 2120; 0264-406841
Fax: 0264-594289
E-mail:

Mihaela TĂLPAŞ
Telefon: 0264-597256, int. 2388; 0264-406841
Fax: 0264-594289 
E-mail:

Structuri de conducere

Consiliul de administraţie şi Senatul Universităţii, structuri colective de conducere ale Universităţii, sunt constituite conform reglementarilor legale în vigoare şi a Cartei Universitare.

Birou Acte de Studii

Biroul Acte de Studii functioneaza in conformitate cu Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior. În cadrul acestui Birou are loc gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii.

!ANUNȚ IMPORTANT!

  • Calendarul de eliberare a diplomelor de licentă  în regim de urgență pentru absolvenții cetățeni români care au susținut examenul de licență în sesiunea septembrie 2019 și taxa aferentă:
    - 09 - 27 decembrie 2019 taxă 800 Ron
    - 03 - 31 ianuarie 2020 taxă 400 Ron

Acte necesare eliberare diplomă

Acte necesare eliberare duplicat diplomă

Adresa: Cluj-Napoca 400012, Str. Victor Babes; nr. 8, et. IV

 
Șef birou :
Roxana Cosnarovici
Tel: 0264- 597256 int. 2236, 0374834236
E-mail : 

Secretar :
Monica Jugănariu
Tel: 0264- 597256 int. 2236, 0374834236
E-mail :